Privacy gewaarborgd

01.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Spots & Spaces aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

02.

Welke gegevens worden er verzameld?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we in voorkomende gevallen de volgende gegevens verzamelen: voornaam en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), internetbrowser en apparaattype, bankrekeningnummer.

03.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden: – Het afhandelen van facturatie en uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief – Telefonisch of per e-mail contact opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Spots & Spaces analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. – Spots & Spaces verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

04.

Bewaren van persoongegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor een periode van 12 maanden.

05.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.

06.

Delen van gegevens

Zonder uw voorafgaande toestemming, zullen wij uw informatie niet delen met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw bedrijf, met ons heeft afgesloten, of wanener dit een wettelijke verplichting is.

07.

Doorgegeven van gegevens

Zonder uw voorafgaande toestemming, zullen wij uw informatie niet delen met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw bedrijf, met ons heeft afgesloten, of wanener dit een wettelijke verplichting is.

08.

Analyseren van gegevens

Gegevens die u verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

09.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: – Logische toegangscontrole, gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk two-factor authenticatie; – Encryptie van data; – Pseudonimiseren van data; – Overdrachten alleen over SSL;

11.

Diensten en websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

NIEUWSBRIEF

Inspiratie in je mailbox

Meld je aan en ontvang voortaan de meest inspirerende vakantieaccommodaties per e-mail